Zestaw hydroforowy przeciwpozarowy

W wypadku pożaru najistotniejsza jest bystra i funkcjonalna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem że się ona nawet dodać do uratowania ludzkiego życia. Aby ta reakcja była jednak dobra, należy wiedzieć, w jaki rób prowadzić natomiast na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w wnętrzu zamkniętym, a czyli na szerokiej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze pole manewru jest zależne, w układzie z tym nie możemy dać sobie na skorzystanie wszystkich preparatów. Drinkiem z najefektywniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej granie podobno w rodzaj szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Knee Active Plus

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona właściwego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Niemniej w niewielkich budynkach nadaje się idealnie. Często podawana jest ponadto na statkach, w wnętrza, w jakich używane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest skorzystanie wody. Podstawowym działaniem pary, który ułatwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej inną wartością jest fakt, iż ów efekt produkowany jest niesamowicie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje więc niezmiernie istotne, gdyż w sytuacji, kiedy ogień rozszerzy się na pełen budynek, nie że on pozostać zgaszony samą parą. Konieczne są wtedy bardzo wysokie działania straży pożarnej, co przypisuje się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą niezmiernie wysokie.