Gastronomia 23

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, przeprowadzającego się za pośrednictwem technik powiązanych z myślami psychologicznymi. Stanowi więc rodzaj szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w sensie zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia innym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu zadania są coachowie, którzy pracują ze swoimi mężczyznami na różnych płaszczyznach np. w układzie spośród ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a i analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych projektów i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich spełnienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego osobiste efekty i środki intelektualne. Innymi cechami ważnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko pomaga im w ciągu przygotowywania się; jest sporządzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; celem jest doprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.